Hyvä Riistanhoitaja!

Olemme jo vuosia markkinoineet riistapeltosiemeniä riistan parhaaksi. Yhdessä teidän kanssanne olemmekin pystyneet kehittämään tuotteita, sekä ravinnoksi, että suojaksi monelle eri riistalajille. Tämä kehitys tulee jatkumaan.

Uusien riistapeltokasvien ja seosten kokeilemiseen meillä on Siuntiossa sijaitsevien havaintoruutujen lisäksi koetila Orivedellä, jossa kaikkia tuottamiamme siemeniä ja siemenseoksia vuosittain kokeillaan yli viiden hehtaarin alalla.

Nyt aiomme kattavan siemenvalikoimamme lisäksi tuoda markkinoille myös uusia riistarehuja.

Monet markkinoilla olevat riistarehut ovat lähtöisin rehutehtaan tarpeista. Aikomuksenamme on tuoda markkinoille riistarehuja, joiden kehittäminen lähtee riistanhoitajien ja riistasta kiinnostuneiden eläinlääkäreiden osaamisesta, sekä ennen kaikkea ruokittavan riistan hyvinvoinnista.

Tänä päivänä metsästäjä ei ole vain sormeansa koukistava tai joustansa kiristävä saalistaja, vaan ennen kaikkea riistanhoitaja. Valikoiva metsästys onkin jo monen metsästäjän osalta normaali käytäntö. Samalla riistakannan hyvinvointi on tullut monelle uudeksi huolenaiheeksi.

Riistan määrällä on sekä hyödyt, että haittansa. Kuitenkin voimme todeta että riistan hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia. Vastuullisella valikoivalla metsästyksellä ja säännöllisellä laadukkaalla ruokinnalla saavutetaan tasapainoinen riistakanta, jota on helppo tilanteen niin vaatiessa määrällisesti säätää. Pyrimme tarjoamaan jokaisen riistanhoitajan kukkarolle sopivaa riistarehua. Esimerkiksi Diana Riistamestarin rehu on suunniteltu sekoitettavaksi ruokintapaikalla jo käytössä olevaan viljaan. Sen kivennäis-, vitamiini- ja ravinnepitoisuus on moninkertainen tavanomaisiin rehuihin verrattuna ja sen käyttö sekoitettunakin tuo monipuolisuudellaan tehoa ruokintaan, joka parantaa eläinten hyvinvointia ja kasvua vaikeinakin talvina.

Tarkoituksenamme on kehittää uutta vastuullista riistaruokintakulttuuria, joka hyvin hoidettuna tuo myös metsästäjälle ilon aiheita. Toivotamme Teille mitä mahtavimpia riistan kohtaamishetkiä, sekä aseella että ilman!

Parhain terveisin, Sebastian Sohlberg Malmgård Riistasiemen / Riistasiemen Oy

 

Diana riistarehu

Diana Riistarehu on suunniteltu riistan perusrehuksi korvaamaan pelkkää viljaruokintaa. Perinteiseen viljaruokintaan nähden rehu antaa paremman perus annostuksen kivennäisiä ja hivenaineita. TUOTETTA VOIDAAN RUOKKIA SELLAISENAAN TAI VILJAN OHELLA. Kun viljan hankinta on työlästä tai laaduntakaaminen on epävarmaa silloin Diana Riistarehu on oiva vaihtoehto. Tällöin varmistat hukkakauravapaan ja hometoksiiniivapaan rehun riistallesi. Tuotteen ansiosta nuolukivien tarve vähenee.

HUOMIOITAVAA on että joillakin ruokintapaikoilla rehuun tottuminen vie aikaa. Kannattaa aloittaa vain 50% sekoituksella ja siitä lisätä 10% viikottain kunnes seos on yksinomaan ruokinnassa. Jos rehun määrä on iso ja eläimiä on harvassa kannattaa käydä siistimässä ruokintapaikka säännöllisin väliajoin. Rehu on ruokittava sateelta suojassa. Tällaista riistan parhaaksi kehitettyä perusrehua ei ole Suomessa aikaisemmin ollut. Helppo tapa parantaa riistakantojen hyvinvointia. Hyvin voivan riistakannan määrän rajoittaminen on helppoa kun riistanhoito on säännöllistä ja metsästys on valikoivaa. Pakattu sopivankokoiseen säkkiin, joka on helppo viedä ruokintapaikalle. Ruokkimalla riistaasi Diana Riistarehulla varmistat eläinten hyvinvoinnin ja laadukkaan metsästyksen.

RAAKA-AINEET: kaura, vehnä, ohra, herne, kalsiumkarbonaatti, lignobond, kasviöljy, vuorisuola, monokalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, vitamiini- ja hivennaineesiseos. RAVINTOAINEET: 10,3 % Raakavalkuainen, 3,7 % Raakarasva, 5,4 % Raakakuitu, 5,9 % Tuhka, 4,2 g/Kg Lysiini, 1,6 g/Kg Metioniini, 8,1 g/Kg Kalsium, 4,0 g/Kg Fosfori, 3,0 g/ Kg Natrium RAVITSEMUKSELLISET LISÄAINEET: kuparisulfaatti 8 mg/kg, sinkkioksidi 75 mg/kg, mangaanioksidi 20 mg/kg, seleeni 1,50 mg/kg, jodi 7,5 mg/kg, A.vitamiini 3,5, 1000 i.e./kg, D3-vitamiini 1,0, 1000 i.e./kg, E-vitamiini 15 mg/kg, biotiini 0,12 mg/kg.

 

Diana riistamestarin rehu

Diana Riistamestarin rehu sisältää juuri oikeat riistan tarvitsemat kivennäiset ja lisäaineet. Tuote on kehitetty yhdessä maan johtavien riistanhoitajien ja riistaa osaavien eläinlääkäreiden kanssa.

TUOTE SISÄLTÄÄ SIINÄ MÄÄRIN RAVITSEMUKSELLISIA LISÄAINEITA ETTÄ SITÄ EI SUOSITELLA RUOKITTAVAKSI SELLAISENAAN, VAAN SEKOITETTUNA VILJAAN SUHTEESSA N. 50/50. Sisällön on suunniteltu parantavan riistaeläimen yleiskuntoa sorkista sarviin. (Hivenaineiden saanti normaalissa riistan elinympäristössä on melkein olematonta.) Tällä tuotteella edistetään riistan lisääntymiskykyä ja vastustuskykyä kun sitä ruokitaan säännöllisesti. Tuotteen ansiosta nuolukivien tarve vähenee (ellei jopa poistu).

HUOMIOITAVAA on että joillakin ruokintapaikoilla rehuun tottuminen vie aikaa. Kannattaa aloittaa vain 10% sekoituksella ja siitä lisätä 10% viikottain kunnes seos on 50/50. Jos rehun määrä on iso ja ruokailioita harvassa kannattaa käydä siistimässä ruokintapaikka säännöllisin väliajoin. Rehu on ruokittava sateelta suojassa. Tällaista Suomessa valmistettua riistan parhaaksi kehitettyä premiumrehua ei ole aikaisemmin ollut. Helppo tapa parantaa riistakantojen hyvinvointia. Hyvin voivan riistakannan määrän rajoittaminen on helppoa kun riistanhoito on säännöllistä ja metsästys on valikoivaa.

RAAKA-AINEET: kaura, vehnä, herne, sokerijuurikasleike, rypsipuriste, maissin jyvä, kalsiumkarbonaatti, kasviöljy, vuorisuola, lignobond, monokalsiumfosfaatti, magnesiumoksidi, vitamiini- ja hivennaineesiseos, hometoksiinieliminaattori, omena-aromi, biotiini. RAVINTOAINEET: raakavalkuainen 11,8 %, raakarasva 4,7 %, raakakuitu 6,8%, tuhka 9,4 %, lysiini 5,2 g/kg, metioniini 1,8 g/kg, kalsium 17,5 g/kg, fosfori 5,5 g/kg, natrium 4,5 g/kg. RAVITSEMUKSELLISET LISÄAINEET: E4 Kupari 15 mg/kg, E6 Sinkkioksidi 150 mg/kg, E5 mangaanioksidi 40 mg/kg, E8 seleeni 3 mg/ kg, E2 jodi 15 mg/kg, A-vitamiini 7,0 1000 i.e./kg, D3 vitamiini 2,0 1000 i.e./kg, E-vitamiini 30 mg/kg, biotiini 2,0 mg/kg.

 

Diana skoonemaissi

Maissi on varmasti maailmalla eniten käytetty riistarehu. Saatavuus on tietenkin osa syy suosioon mutta maittavuus on varmasti myös riistan mieleen. HUOMIOITAVAA: Diana Skoonemaissi on tuotettu, nimensä mukaan, Etelä Ruotsissa, Skoonessa. Tuote on puhdasta salmonella tarkistettua hukkakauravapaata rehumaissia. Monesti sikarutto on todettu maissin alkuperä maissa, joten se että Ruotsissa ei ole todettu sikaruttoa on varmasti argumentti varovaiselle riistanhoitajalle. Skoonemaissin korkean laadun takaa minimoitu käsittely. Näin ollen se soveltuu hyvin automaattisiin ruokintalaitteisiin. Automaattinen ruokintalaite on eritoten villisioille suotavaa. Automaatin rehun sääntely vähentää rehun menekkiä ja ruokintaympäristö pysyy siistinä. Maittava ja lihottava houkutusrehu villisialle ja fasaanille. Valkohäntäpeurat Ameriikassa popsivat myös mieluusti maissia.

 

diana kyyhkysherne

Diana Kyyhkysherne on kotimaista laadukasta, puhdasta ja hukkakauravapaata vihreätä hernettä. KÄYTTÖ: Levitys mustaksi, tai lakoon ajetulle maalle ampumapaikan edustalle. Myös metsätiet tai avohakkuiden aukeet siemenpuiden alle on otollisia paikkoja. Kannattaa hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua selvittää kyyhkysten lentoreitit ja levähdyspuut. Parhaiten lentoreittejä seurailee aamunvaljetessa sekä iltapäivän aikana kun linnut kerääntyvät linjoille. Näin varmistetaan oikea paikka ja onnistunut ruokinta. Kun kyyhkyset löytävät ruokintapaikan on yleensä saalis taattu.

 

diana kaura

Diana Kaura tuotetaan huolellisesti ammattitaitoisen viljelijän toimesta. Siinä ei ole lajittelujätettä, eikä siinä silmämääräisesti ole havaittu hukkakauraa. Hukkakauravapaa ruokinta on ensisijaisen tärkeää. Tällaista riistan peruskauraa on aina hyvä olla tarjolla. Sellaisenaan, litistettynä tai Diana Riistamestarin rehuun sekoitettuna. Käyttämällä pelletöityjä riistarehuja kuten Diana Riistarehua voi olla 100%:n varma hukkakaurattomasta ruokinnasta. Diana Riistarehu on suunniteltu riistan perusrehuksi korvaamaan pelkkää viljaruokintaa. Kun viljan hankinta on työlästä tai laaduntakaaminen on epävarmaa silloin Diana Kaura on oiva vaihtoehto. Helppo 20 kg säkin käyttö on selvä etu kun ruokittavaa on paljon tai ruokintapaikka ei ole aivan tienvarressa. Kaura on kuitenkin paras viljaruokinta. Kaurassa on viljoista eniten myös rasvaa. Sen hyvä tasapaino valkuaisen ja kuidun osalta sopii myös parhaiten peurojen pötsin toiminnalle. Siisti ja katoksellinen ruokintapaikka on hygienisen ruokinnan perusta ja se on helppo tapa parantaa riistakantojen hyvinvointia. Hyvinvoivan riistakannan määrän rajoittaminen on helppoa kun riistanhoito on säännöllistä ja metsästys on valikoivaa.