Kaupunkimiljöön peltoviljely

Kaupunkimiljöön peltoviljely

Kaupunkimiljöön maisemapellot.
Toimiva ratkaisu, jossa asukkaat viihtyvät ja urakoitsijakin pärjää!

Miksi kaupungissa pitää viljellä jotain?

Kaupunkien kulttuurimaisemat muuttuneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä ja avoimet maisemat merkittävä osa kaupunkiympäristöä. Viihtyisyyden, virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta niityt, pellot ja reunavyöhykkeet avainasemassa kaupunkimiljöössä. Myös asukkaiden luontokokemukset ovat korostuneet. Peltojen hoito on hyvä tapa tuoda viljelytoimenpiteitä esille kaupunkiväestölle.

Maisemapelto parantaa luontokokemusta.

Miksi monimuotoisuus on tärkeää?

 • Elämä luo elämää –periaate
 • Monimuotoisuus suojaa häiriötekijöiltä, kun mikään ei ole yhden kortin varassa
 • turhat” lajit
 • Vuorovaikutus keskeisessä roolissa
 • Pelto- ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus on ihmisen aikanaan luomaa Voidaan säilyttää tai jopa lisätä tavanomaisen viljelyn keinoin

Kaupunkimiljöön viljelyksistä hyötyvät

Pikkulinnut – Elävöittävät maisemaa, ovat suhteellisen harmittomia, hyödyllisiä (esimerkkinä 1 tiaispari hävittää kesän aikana 30 kiloa hyönteisiä). Suosittu luontoharrastus maalla ja kaupungeissa.P

Pölyttäjät – Luonnon kiertokulussa pölyttäjien vaikutus on valtava! Tällä hetkellä villipölyttäjillä menee huonosti maatalouden muutoksista ja ilmastonmuutoksesta johtuen. Kotipuutarhat ja parvekeviljelmät tarvitsevat pölyttäjiä myös.

Ihmiset – Lisää viihtyisyyttä, tyytyväisyyttä, monimuotoisuutta. Yleensä asukkaat saavat poimia kukkia tai satoa omaan käyttöönsä.

Maisemapellot lisäävät monimuotoisuutta ja elävöittävät ympäristöä!

Miten maisema-/monimuotoisuuspeltoja perustetaan?

Onko mahdollista käyttää glyfosaattia?

Jos on:

 1. Keväällä kylvömuokkaus niin aikaisin kuin mahdollista
 2. Odota 3 viikkoa, että rikat tulee pinnalle ja taimettuu
 3. Ruiskuta pelto
 4. Levitä siemen heti ruiskutuksen jälkeen
 5. Jyrää pelto

Jos ei:

Viljelykierto ratkaisevassa roolissa ilman glyfosaattia tapahtuvassa monimuotoisuusviljelyssä

Esimerkiksi: Apilaseos, Koristekukka Diana, Maisema Diana, Mesi ja perhospelto Diana, Apilaseos, mekaaniset, fysikaaliset ja viljelytekniset keinot

Onnistuu kyllä, mutta vaatii enemmän työtä.

Älä unohda lannoitusta!

Olisiko mahdollista viljellä jotain syötävää yhteiseksi hyväksi?

Teknisesti ei sen kummempaa kuin kukkapellotkaan ja taatusti olisi kysyntää!

Hyvinä esimerkkeinä kaskinauris tai maissi.

Sadonkorjuun ajoitus hyvin tärkeää! Lisäksi oikeanlainen peltolohko sopivalta paikalta.

Maisemapellot lisäävät viihtyvyyttä.

Maisemapellot

Maisemapellot ovat monimuotoisuuspeltoja, joissa pääpaino on ihmissilmää miellyttävällä ulkonäöllä. Tarkoituksena ei ole houkutella sorkkaeläimiä.

Yksivuotisiksi sopivia tuotteita ovat:

 • Koristekukka Diana
 • Maisema Diana
 • Mesi- ja perhospelto Diana
 • Pölytys Diana
 • Pikkulintu Diana

Monivuotisiksi sopivia ovat:

 • Niitty Diana
 • Monimuotoisuus Niitty Diana

Tärkeää on suunnitella kaupunkimiljöön peltoviljely huolellisesti! Näin toteutus ja delegointi helpottuu. Tähän saat apua Riistasiemeneltä!

Jos tarvitte apua kaupunkimiljöön viljelyksien suunnittelussa/toteutuksessa, niin ottakaa yhteyttä.

Mikko Koho, 0442443905, mikko@riistasiemen.fi

Apua löytyy!

Maisemapelto miellyttää silmää.