Riistapeltokasvien nimet

Riistapeltokasvien nimet eri kielillä

Tähän taulukkoon olemme koonneet kaikki kasvit, joita tavalla taikka toisella voidaan käyttää riistanhoidossa. Riistasiemen Oy:n tuotevalikoimaan on näistä kasvilajeista valittu ne, jotka parhaiten soveltuvat käytettäväksi eri riistaeläimille Suomessa. Tuoteluettelosivulla löydät enemmän tietoa ja kuvia kustakin kasvilajista.

Suomi Ruotsi Englanti Saksa Tieteellinen nimi
Alsikeapila Alsikeklöver Alsike clower Alsikeklee Trifolium hybridum
Auringonkukka Solros Sunflower Sonnenblume Helianthus annuus
Herne Ärt Pea Erbse Pisum sativum
Hunajakukka Honungsblomma Phazelia Phacelia Phacelia angustifolium
Italian raiheinä Italienskt rajgräs Annual ryegrass Welches Weidelgras Lolium multifl. italicum
Englannin raiheinä Engelskt rajgräs Perennial ryegrass Deutsches Weidelgras Lolium perenne
Keltalupiini Gullupin Yellow Lupine Gelb Lupine Lupinus luteus
Keltamesikkä Gul sötväppling Yellow sweet clover Bokharaklee, gelb Meliolotus officinalis lutea
Keltasinappi Gulsenap Mustard Senf Sinapis alba
Kuituhamppu Fiberhampa Hemp Hanf Cannabis sativa
Metsäpensasruis Skogsbuskråg Perennial ryegrass Waldstaudenroggen Secale cereale
Naattinauris Blastrova Leafy stubble Turnip Rübe Brassica rapa rapifera
Niittynurmikka Ängsgröe Smooth-stk. meadowgrass Wiesenrispe Poa pratensis
Nurminata Ängsvingel Meadow fescue Wiesenschwingel Festuca pratensis
Pellava Lin Lin seed Öllein Linum usitatissimum
Persianapila Persisk klöver Persian clower Perserklee Trifolium resupinatum
Puna-apila Rödklöver Red clower Rotklee Trifolium pratense
Punanata Rödsvingel Red fescue Rotschwingel Festuca rubra
Rehujuurikas Foderbeta Fodderbeet Futterrübe Beta vulg. v. crassa
Rehukaali Foderkål Marrow stem kale Markstamkål Brassica oler. v. acepala
Rehumaissi Fodermajs Forage maize Futtermajs Zea mays
Rehurapsi Foderraps Forage rape Winterfutterraps Brassica napus oelifera
Rehuvirna Fodervicker Common Wetch Sommerwicke Vicia sativa
Rehuöljyretikka Foderoljerättika Fodder  Radish Futterölrettich Raph. sativus oleiformis
Ruisvirna Luddvicker Hairy wetch Wintervicke Vicia villosa
Sinimailanen Blålucern Lucerne Luzerne Medicago sativa
Tattari Bovete Buckwheat Buchweisen Fagopyrum esculentum
Timotei Timotej Timothy Wiesenliechgras Phleum pratense
Turnipsi Turnips Stubble turnip Stoppelrübe Brassica rapa var. rapa
Valkoapila Vitklöver White clower Weissklee Trifolium repens