Ekologinen ala

Diana Viherlannoitusnurmi, pak.koko 10 kg, hinta 85 €/pakk.

Uusien EU-sääntöjen mukaan kaikki Eteläisessä Suomessa olevat yli 15 ha:n maatilat joutuvat kylvämään 5 % niin sanottua ekologista alaa. Ekologiseksi alaksi voi ilmoittaa viherkesannon, joka on kylvetty riista- maisema- tai nurmikasveilla. Tukihakemuksessa on silloin ilmoitettava viherkesanto, muuten ei lohkoa voi valita ekologiseksi alaksi. Jos ekologisella alalla käytetään typensitojakasveja, niin seoksessa ei saa olla viljakasveja. Kylvettävät kasvilajit ovat siis samoja joita käytetään riistapelloissa, sillä erotuksella, että pakollisen ekologisen alan tuki on vain 172 €/ha, kun riistpelloksi ilmoitetun alan tuki on 300 €. Ekologisen alan voi hyvin kylvää esimerkiksi Diana-Viherlannoitusnurmi seoksella, jolla on erinomainen maata parantava- ja typpeä sitova vaikutus