Riistapellon lannoitus

Riistapeltokasvi ei ole mikään sellainen luonnon ihme, että se kasvaisi ilman ravinteita. Etenkin rehukaali ja rehurapsi ja muut suurituottoiset kasvit vaativat aina vahvan lannoituksen. Lannoitteita on siis pakko maahan laittaa, jos haluaa edes jonkinlaisen kasvun. Kuva ylhäällä kertoo miten käy, jos  rehumaissi ei saa tarvitsemaansa typpeä. Oikealla näkyvä kasvusto on keltaista eikä kasva korkeutta juuri lainkaan. Kuvassa takana vasemmalla lannoitetta on mennyt riittävästi ja kasvusto on terveen vihreää ja hyvässä kasvussa.

Kuva vasemmalla näyttää, miten sähkölinjan alle täysin ravinneköyhään metsämaapohjaan on saatu kasvamaan rehevä rehukaalikasvusto ajamalla maahan runsaasti kananlantaa.

Kuvassa oikealla ylhäällä näkyy rehukaali, joka on saanut kasvaa hyvin ravitussa vihannesmaassa. Sekä korkeutta, että leveyttä on kertynyt kesän mittaan yli metrin verran, kuten mittaus näyttää.

Ei ole rehukaalin vika, jos se ei kasva kunnolla, sillä kun se saa riittävästi ravinteita se kasvaa hyvin ja sen runko on paksu, mehevä ja maittava.

Kun rehukaalin lähisukulaista, keräkaalia,  viljellään ammattimaisesti, niin puhdasta typpeä voidaan antaa enimmillään 250 kg/ha. Annostus jakaantuu silloin kevääseen, alkukesään ja syksyyn.

Lähtökohta lannoituksessa on, että annettavan ravinnemäärän ylärajaa ei oikeastaan ole ja alarajan muodostaa  EU:n enimmäismäärät eri lannoitteille.

Allaolevassa taulukossa on käytetty lannoitteena Kevätviljan Y 1 lannosta, jossa on typpeä 26%, kalia 2% ja fosforia 3%.

Lannoitussuositus

Vähimmäislannoitus

Lannoitetta
Typpeä
Fosforia
Lannoitetta
Typpeä
Fosforia

Kasvilaji

kg/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
Hirvi-Diana
380
99
7,6
190
49,4
3,2
Peura-Kauris-Diana
300
78
6
190
49,4
3,2
Moniv. Riistal. Diana
300
78
6
190
49,4
3,2
Fasaani-Diana
200
52
4
190
49,4
3,2
Auringonkukka
200
52
4
190
49,4
3,2
Rehukaali
380
99
7,6
190
49,4
3,2
Rehurapsi
380
99
7,6
190
49,4
3,2
Naattinauris
350
91
7
190
49,4
3,2
Rehunauris
350
91
7
190
49,4
3,2
Rehuturnipsi
350
91
7
190
49,4
3,2
Rehujuurikas
380
99
7,6
190
49,4
3,2
Rehuöljyretikka
300
78
6
190
49,4
3,2

 

Kaikenlaisessa maassa kasvaa aina jotain, on se sitten hapanta kuin rahkasuo tai emäksistä kuin vanha juurikasmaa. Jos riistapelloksi raivataan metsäistä joutomaata, esimerkiksi suopeltoa, tai kylvetään ojan penkalle rehukaalia, niin melko varmasti kummassakin tapauksessa maa on liian hapanta, mikä aiheuttaa sen, että niissä ei hyvästä lannoituksesta huolimatta kasva juuri mitään. Ph-lukema suomaassa, jota ei koskaan ole viljelty on alle 4. Ph-lukeman tulee olla vähintään 5, tai sitä enemmän jotta maassa voi kasvaa normali kasvusto.