EU-Tuki

Riistapellon perustamisen kannalta EU-tuen merkitys on merkittävä, koska oikein tehtynä EU-tuki on riistapellon osalta 300 €/ha . Tämä edellyttää, että kyseinen peltolohko on ympäristötukikelpoinen ja että se kylvetään riistakasveiksi hyväksyttyjen kasvien siemenseoksella. Pääsääntöisesti kaikki vuosien varrella tutuksi tulleet riistapeltokasvit ovat hyväksyttyjä. Oleellista on lisäksi se, että hyväksyttyjä kasveja on seoksessa vähintään kahta eri kasvilajia.  Kasvilajit voidaan haluttaessa kylvää myös erikseen kylvökoneen levyisiin kaistoihin.

Perinteiset riistapeltoseokset, kuten Hirvi-Diana, Peura-Kauris-Diana, Monivuotinen Riistalaidun- Diana ja Fasaani-Peltopyy-Diana  merkitään tästä lähtien  EU-lomakkeissa nimikkeen Luonnonhoitopelto-Riistan alle ja kirjoitetaan vielä millä seoksella pelto on kylvetty.

Uuden tukikauden ehdoissa mainitaan myös ns. ekologinen ala, mikä edellyttää, että kaikki Eteläisessä Suomessa olevat yli 15 ha:n suuruiset tilat joutuvat kylvämään 5% tilan pinta-alasta ekologisen alan kasveilla. Kasvilajit ovat periaatteessa samat jotka hyväksytään riistapellossa, mutta ekologiselta alalta tuki on vain 172€/ha , kun se riistapellon osalta samoilla kasvilajeilla kylvettynä on 300 €/ha. Mikähän logiikka tuossakin mahtaa olla, sopii kysyä ?

Tarkat ohjeet EU-tuesta saa MAVIN nettisivuilta ja maanviljelijöille keväällä jaettavasta tukioppaasta, jonka löydät tästä.